Sự nỗi bật và đặc biệt của hệ thống giáo dục Úc mà bạn nên biết

Hệ thống giáo dục Úc đặc biệt như thế nào?

Một trong những điểm nổi bật của Hệ thống giáo dục Úc là chất lượng và giá trị bằng cấp được công nhận khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó tất cả các trường ở Úc buộc phải có sự chấp nhận của chính phủ khi mở các khóa học cho sinh viên nước ngoài, điều này không […]